План роботи школи

Вступ

В минуломунавчальномуроці загальноосвітня школа І ступеня с. Ільниця активно працювала над реалізацією національної програми «Освіта», інших державних програм і концепцій освітньої області, Законів України «Про освіту» (зі змінами), нових Державних стандартів початкової освіти, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів.Школа працювала над проблемою «Розвиток зв’язного мовлення школярів».

Результатом роботи стало повне виконання плану роботи школи, плану методичної роботи, навчальних планів та програм, що відображено в протоколах педагогічних рад та відповідних наказах по школі.

Протоколом навчального року було проведено 5 засідань педагогічних рад, на яких розглянулося ряд питань, серед яких вивчався стан викладання суспільних дисциплін. Було виявлено ряд недоліків, які були ліквідовані в ІІ семестрі навчального року та висунуто ряд пропозицій, які будуть враховані в плані роботи на наступний навчальний рік.

На початку навчального року проведено нараду «Єдині вимоги до ведення шкільної документації», яка допомогла запобігти порушенням ведення документації школи. Адміністрація школи і надалі проводила систематичний контроль ведення шкільної документації, виявила і усунула недоліки.

Педагогічним колективом проводилась робота по підвищенню в учнів знань та їхньому відвідуванні. Було вжито заходи щодо збереження контингенту учнів:

 • контроль за відвідуванням занять;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками;
 • робота Ради профілактики тощо.

У школі протягом років діє система обліку відвідування учнями занять. Щоденно учитель Муска С.В.після першого уроку збирає дані про відсутніх учнів у школі, уточнює причини відсутності та заповнює шкільну книгу відсутності учнів на уроках.

Для стимулювання творчого професійного зростання вчителів широко використовуємо можливість атестації педагогічних кадрів. В 2016 – 2017 навчальному році було атестовано одного педагогічного працівникаЛендєлМ.Ю.

В ході атестації оцінено:

– уміння планувати педагогічну діяльність;

– уміння коригувати навчально-виховний процес залежно від досягнення результатів;

– рівень науково-методичної діяльності;

– рівень викладання предметів;

– вміння реалізовувати провідні ідеї щодо свого предмета;

– результати навчально-виховної діяльності.

За результатами атестації Лендєл М.Ю. було присвоєно звання «Старший вчитель».

Адміністрація школи створює оптимальні умови для самоосвіти педагогів, визначає конкретні вимоги стосовно самоосвіти та забезпечує внутрішкільний контроль за цією ділянкою методичної роботи.

Кожен учитель має свою методичну папку, у якій є особистий листок, план самоосвіти, карта професійного росту, матеріали курсової перепідготовки, атестації, кращі розробки уроків, заходів, відображено діяльність учителя протягом декількох років, відслідковується зростання майстерності.

Така організація роботи методичних об’єднань позитивно впливає на якість навчального процесу та на діяльність педпрацівників.

Учні школи брали активну участь у шкільній та позашкільній роботі школи. Відповідно до плану роботи школи проведені шкільні та традиційні свята: «Свято Першого дзвоника», «Посвячення у першокласники», «День козака», «Щедра осінь», «Свято Миколая», новорічні ранки та бал-маскарад, «День Валентина», «Шевченківська декада», святковий концерт до Дня Матері, свято День Європи, свято Останнього дзвоника.

Оскільки період навчання дитини в початковій школі є початком особливої навчальної діяльності, яка вимагає від дитини не лише значного розумового напруження, а й більшої фізичної витривалості, вольових зусиль, тому школа буде приділяти більше уваги на зв’язне мовлення та читання учнів. І проблемою школи й надалі залишається зв’язне мовлення учнів на уроках.

Цього навчального року приділятиметься багато уваги патріотичному та національному вихованню учнів, вивчення традицій рідного краю та історії села.

Таким чином, спільна робота педагогічного, батьківського, учнівського колективів приведе до покращення роботи школи.

 

І. Робота педагогічного колективу спрямована

на підвищення якості навчально-виховного процесу

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

Вересень

1

Проведення інструктажів:

 1. З техніки безпеки.
 2. Основних вимог до ведення шкільної документації.

До 01.09

Муска С.В.

2

Проведення аналізу охоплення дітей навчанням мікрорайону.

До 05.09

Муска С.В.

3

Аналіз продовження навчання учнів 5 класу

До 05.09

Лендєл М.Ю.

4

Комплектування та організація роботи ГПД

До 05.09

Муска С.В.

5

Підготовка наказу «Про атестацію педагогічних працівників школи в навчальному році»

До 19.09

Муска С.В.

6

Організувати конкурс «Найактивніший вчитель школи».

До 30.09

Куртинець М.В., Муска С.В.

Жовтень

1

Збір інформації про стан забезпечення підручниками учнів школі.

03.10

Муска С.В.

2

Відзначення Дня педагогічного працівника.

03.10

Куртинець М.В.

3

Аналіз відвідування школи учнями за 2 місяці І семестру.

До 24.10

Муска С.В.

4

Провести вивчення стану викладання та рівня досягнень учнів з української мови.

До 26.10

Муска С.В.

5

Провести нараду вчителів з питань:

 1. Стан викладання та рівень засвоєння знань з української мови.
 2. Робота класного керівника із невстигаючими учнями.

27.10

Муска С.В.

Листопад

1

Провести День української писемності та мови.

08.11

Класоводи

2

Організувати спортивні змагання з учнями школи.

15.11

Вихователь ГПД

3

Контроль проходження атестації педагогічними працівниками.

20.11

Муска С.В.

4

Аналіз відвідування школи учнями.

30.11

Муска С.В.

Грудень

1

Провести декади до Міжнародного дня захисту прав людини.

01.12

Класоводи, вихователь ГПД

2

Провести контрольні зрізи знань з основних предметів інваріативної складової навчального плану у 4 класі.

До 25.12

Муска С.В.

3

Провести перевірку техніки читання в 2-4 класах.

До 15.12

Муска С.В.

4

Провести попередній аналіз закінчення І семестру навчального року.

26.12

Муска С.В.

5

Вивчити стан викладання та рівень засвоєння знань з основ наук.

До 27.12

Муска С.В.

Січень

1

Корегування навчальних планів, навантаження вчителів на ІІ семестр.

До 17.01

Муска С.В.

2

Скласти розклад уроків, індивідуальних та групових занять.

До 16.01

Муска С.В.

3

Аналіз відвідування учнями школи в І семестрі та вплив відвідування школи на успішність окремих учнів.

23.01

Муска С.В., Куртинець М.В.

4

Провести педагогічну раду з питань:

 1. Аналіз стану навчально-виховного процесу за І семестр.
 2. Стан ведення шкільної документації.

29.01

Муска С.В.

Лютий

1

Попереднє слухання вчителів, що атестуються в навчальному році.

06.02

Муска С.В.

2

Вивчити стан викладання та рівень засвоєння знань учнями з літературного читання4 класу.

До 28.02

Муска С.В.

3

Аналіз ефективності роботи групи продовження дня.

20.02

Вихователь ГПД

Березень

1

Вивчення стану викладання та рівень засвоєння знань з письма учнями 1 класу.

До 23.03

Муска С.В.

2

Провести педагогічну раду з питань:

 1. Класний керівник – творчий портрет.
 2. Аналіз викладання та рівень засвоєння знань учнів 1-4 класів англійської мови, вчителя, що атестується.

22.03

Муска С.В.

3

Скласти план роботи на весняні канікули.

До 21.03

Муска С.В.

Квітень

1

Аналіз відвідування учнями школи в ІІ-му семестрі у порівнянні з І-им семестром.

10.04

Муска С.В.

2

Провести аналіз виконання наказів по школі в навчальному році.

До 19.04

Муска С.В.

3

Провести аналіз участі школи в конкурсах та творчих роботах учнів.

До 30.04

Муска С.В.

Травень

1

Провести контрольні зрізи з предметів державного компоненту в 4 класі.

До 22.05

Муска С.В.

2

Провести перевірку техніки читання учнів 1-4 класів.

До 22.05

Муска С.В.

3

Провести педагогічну раду з питань:

 1. Аналіз навчально-виховного процесу в школі.
 2. Перевід учнів 1-4 класів у наступні.
 3. Про випуск учнів 4 класу із школі.

Муска С.В.

Червень

1

Організація та проведення навчальних екскурсій в початковій школі.

До 01.06

Муска С.В.

 

 

ІІ. Робота з педагогічними кадрами. Самоосвіта.

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Організувати та спланувати методичну роботу школи.

До 25.09

Зав.школи

Голова м/о

2

Провести засідання шкільного об’єднання. Затвердження планів роботи.

30.09

Голова м/о

3

Спланувати та організувати роботу вчителів, що атестуються

До 30.09

Муска С.В.

4

Провести нараду з питань:

 1. Аналіз початку навчального року.
 2. Стан готовності школи до зимового періоду.

30.09

Муска С.В.

Жовтень

1

Провести місячник відкритих уроків вчителями школи з метою обміну педагогічним досвідом.

Протягом місяця

Муска С.В.

2

Організація проходження атестації педагогічними працівниками.

До 03.10

Муска С.В.

3

Поповнення класних приміщень методичними стендами.

До 26.10

Вчителі

4

Провести нараду з питань:

 1. Стан відвідування учнями школи.
 2. Рівень знань учнів.

25.10

Муска С.В.

Листопад

1

Провести засідання шкільного методичного об’єднання.

До 07.11

Голова м/о

2

Провести аналіз проходження атестації вчителями.

До 21.11

Муска С.В.

3

Провести круглий стіл на тему: «Професійні здобутки педагогів школи за результатами місячника відкритих уроків»

До 28.11

Муска С.В.

4

Аналіз підготовки вчителів до уроків та використання методичних днів.

До 28.11

Куртинець М.В.

5

Провести нараду при завід.школи з питань:

 1. Рівень підготовки вчителів до проведення занять.
 2. Санітарно-гігієнічний аспект уроку та його аналіз.

30.11

Куртинець М.В.

Грудень

1

Провести засідання шкільного методичного об’єднання.

05.12

Голова м/о

2

Скласти план роботи на зимові канікули.

До 12.12

Муска С.В.

3

Провести нараду з питань:

 1. Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр.
 2. Про підготовку до новорічних свят.

До 19.12

Муска С.В.

Січень

1

Провести засідання шкільного методичного об’єднання.

До 16.01

Голова м/о

2

Підвести попередні підсумки з вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів, що атестуються.

До 16.01

Муска С.В.

3

Провести педагогічне читання на тему: «Проблеми аналізу уроку в теорії та практиці»

20.01

МускаС.В. Голова м/о

4

Провести нараду при завід.школи з питань:

 1. Аналіз початку ІІ семестру.
 2. Аналіз виконання планів.

30.01

Муска С.В.

Лютий

1

Організувати роботу вчителів у районних МО

Згідно плану МО

Муска С.В.

2

Оформити матеріали вчителів, що атестуються

До 27.02

Куртинець М.В.

Муска С.В.

Скраль Г.В.

Березень

1

Провести засідання в школі з питань: «Творчі звіти вчителів, що атестуються»

До 12.03

Муска С.В.

2

Провести педагогічне читання на тему: «Забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формуванняінформаційних та комунікативних компетенцій»

20.03

Муска С.В.

3

Провести нараду при зав.школи з питань:

 1. Успішність учнів в ІІ семестрі.
 2. Конкурс «Кращий клас»

27.03

Муска С.В.

Квітень

1

Провести аналіз роботи школи з МО.

До 10.04

Голова МО

2

Обговорити проблемні питання вчителів.

16.04

Муска С.В.

3

Провести аналіз стану виконання наказів по школі.

26.04

Муска С.В.

4

Провести нараду зав.школи з питань:

 1. Стан виконання наказів по школі.
 2. Стан ведення шкільної документації (поурочні плани).

30.04

Муска С.В.

Травень

1

Організувати проведення підсумкових засідань МО.

Згідно плану МО

Голова м/о

2

Творчі звіти вчителів по роботі над проблемними питаннями.

Згідно плану МО

Голова МО

3

Скласти перспективні плани курсової перепідготовки на наступний рік.

До 30.05

Муска С.В.

 

ІІІ. Спільна робота школи, сім’ї, громадськості

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

Вересень

1

Провести консультації для батьків першокласників.

До 05.09

Муска С.В. Лендєл М.Ю.

2

Провести місячник допомоги учням 1 класу з метою адаптації.

Протягом місяця

Лендєл М.Ю.

3

Провести тиждень відкритих дверей для батьків.

Вересень

Куртинець М.В.

4

Провести класні батьківські збори за участю адміністрації.

До 30.09

Класні керівники

Жовтень

1

Налагодити роботу педагогічного всеобучу батьків.

До 03.10

Муска С.В.

2

Провести консультативний пункт по наданню практичної допомоги батькам у вихованні підлітків.

До 10.10

Муска С.В. Класоводи

3

Провести обстеження умов проживання дітей-сиріт і напівсиріт.

До 17.10

Класоводи

4

Провести ярмарку «Дари щедрої осені».

До 27.10

Класоводи

5

Провести загальношкільні батьківські збори.

26.10

Муска С.В.

Листопад

1

Організувати інформацію батьків про рівень успішності учнів.

До 07.11

Класоводи

2

Провести перевірку умов проживання дітей ромської народності.

До 28.11

Класоводи

Грудень

1

Організувати роботу по підготовці святкування Святого Миколая та Нового року в школі.

До 18.12

Класоводи

2

Організувати виставку учнівських робіт «Умілі руки».

До 28.12

Класоводи

Січень

1

Провести класні батьківські збори за підсумками навчання в І семестрі.

До 25.01

Класоводи

2

Провести аналіз роботи батьківського комітету школи.

До 31.01

Муска С.В.

Лютий

1

Попередня робота по набору учнів до 1 класу.

Протягом місяця

Скраль Г.В.

2

Контроль роботи батьківського всеобучу.

До 19.02

Муска С.В.

3

Індивідуальна робота з батьками.

Протягом місяця

Класоводи

Березень

1

Організувати інформацію для батьків про рівень успішності учнів

До 19.03

Муска С.В.

2

Провести загальношкільні батьківські збори.

До 20.03

Скраль Г.В.

Квітень

1

Організувати до співпраці батьківський комітет, по підготовці школи до ремонту.

Протягом місяця

Куртинець М.В.

2

Організація набору учнів до 1 класу на наступний навчальний рік.

Протягом місяця

Скраль Г.В.

Травень

1

Провести батьківські збори 4 класу з метою організованого закінчення навчального року.

До 21.05

Скраль Г.В.

2

Провести збори батьків майбутніх першокласників.

31.05

Скраль Г.В.

3

Залучення батьківського комітету до організації та проведення свята «Останнього дзвоника».

Протягом місяця

Класоводи

4

Провести батьківські збори 4 класу по підготовці проведення випускного ранку.

До 31.05

Скраль Г.В.

 

ІV. Координація управління навчально-виховним процесом

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

Вересень

1

Провести нараду «Єдині вимоги до ведення шкільної документації»

До 05.09

Муска С.В.

2

Скласти розклад уроків, індивідуальних занять.

08.09

Муска С.В.

3

Організувати якісне харчування для учнів.

До 12.09

Муска С.В.

4

Скласти графік чергування вчителів та учнів.

До 15.09

Муска С.В.

5

Підготувати і затвердити стенд внутрішнього контролю.

До 19.09

Муска С.В.

6

Затвердити календарно-тематичне планування.

До 25.09

Муска С.В.

7

Скласти соціальний паспорт школи.

До 30.09

Муска С.В.

Жовтень

1

Провести аналіз забезпечення учнів підручниками.

До 03.10

Муска С.В.

2

Провести попередній контроль за веденням шкільної документації.

До 10.10

Муска С.В.

3

Провести перевірку використання індивідуальних годин в школі І ступеня.

До 17.10

Муска С.В.

4

Провести організаційну роботу по забезпеченню проведення відкритих уроків «Школою педагогічної майстерності».

До 24.10

Муска С.В.

5

Провести І тур Всеукраїнських олімпіад.

До 27.10

Муска С.В.

Листопад

1

Сформувати команду учнів школи для участі в ІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад.

До 07.11

Муска С.В., Скраль Г.В.

2

Проаналізувати стан відвідування учнями школи.

До 10.10

Муска С.В.

3

Провести контроль дотримання єдиних вимог до ведення шкільної документації.

До 21.11

Муска С.В.

4

Проаналізувати стан виконання наказів по школі за 3 місяці І семестру.

До 29.11

Муска С.В.

Грудень

1

Провести перевірні контрольні роботи з основних предметів державного компоненту в 2-4 класах.

До 19.12

Муска С.В.

2

Аналіз стану викладання та рівня досягнень учнів з основ наук.

До 26.12

Муска С.В.

Січень

1

Скласти та затвердити календарно-тематичне планування на ІІ семестр.

До 19.01

Муска С.В.

2

Проаналізувати стан позакласної роботи на зимових канікулах.

До 23.01

Скраль Г.В.

Лютий

1

Оформити досвід вчителів що атестуються в даному навчальному році.

До 28.02

Муска С.В.

2

Провести аналіз успішності учнів у ІІ семестрі.

До 28.02

Муска С.В.

3

Провести аналіз ведення шкільної документації.

До 28.02

Муска С.В.

Березень

1

Провести аналіз відвідування учнями школи за два місяці ІІ семестру.

До 07.03

Муска С.В.

2

Скласти план роботи на весняні канікули.

До 14.03

Муска С.В.

3

Провести круглий стіл на тему: «Проблемні питання та шляхи їх вирішення».

26.03

Куртинець М.В.

4

Провести аналіз стану методичної роботи за навчальний рік.

31.03

Голова м/о

Квітень

1

Підготувати наказ про організоване закінчення навчального року.

До 24.04

Муска С.В.

2

Підготувати графік проведення ДПА та затвердити графік та затвердити склад комісії.

До 30.04

Муска С.В.

Травень

1

Підготувати проект плану роботи школи на новий навчальний рік.

До 31.05

Муска С.В.

2

Провести підсумки методичної роботи школи за навчальний рік.

До 25.05

Голова м/о

3

Підготувати наказ про дотримання техніки безпеки при проведенні навчальних екскурсій та літнього відпочинку.

До 25.05

Муска С.В.

4

Провести аналіз проходження навчальних екскурсій.

До 31.05

Муска С.В.

 

V. Організація виховної роботи.

Робота з профілактики правопорушень, запобігання поширення шкідливих звичок серед неповнолітніх

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

Вересень

1

День Знань

01.09

Муска С.В. Класоводи

2

Розважально-спортивна програма до Дня фізкультурника.

12.09

Лендєл М.Ю.

Вихователь ГПД

3

Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

30.09

Куртинець М.В.

4

Участь учнів школи у районних олімпіадах.

Згідно плану відділу освіти.

Муска С.В.,

Скраль Г.В.

5

Залучити учнів, які схильні до правопорушень, до участі в позакласній роботі школи.

До 26.09

Класоводи

Жовтень

1

Організувати і провести до Дня вчителя ранок.

03.10

Класоводи

2

Організувати свято «Золота осінь».

До 27.10

Класоводи

3

Організувати і провести тиждень правових знань

З 05.10 по 13.10

Класоводи

4

Загальношкільна ярмарка «Дари щедрої осені».

До 29.10

Куртинець М.В.

5

Провести систему заходів по профілактиці наркоманії, СНІДу, тютюнопаління.

20.10 по 26.10

Класоводи

6

Проведення виховних заходів щодо тероризму, з нагоди Дня визволення Закарпаття.

До 24.10

Класоводи

7

Планування роботи на осінні канікули.

За окремим планом

Муска С.В.

8

Аналіз відвідування школи учнями, які схильні до правопорушень та ухиляються від навчання.

До 24.10

Муска С.В.

Куртинець М.В.

Листопад

1

Вшанування пам’яті померлих.

06.11

Класоводи

2

Проведення Дня української писемності.

09.11

Класоводи

3

Проведення бесід по профілактиці тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії.

10.11 по 14.11

Класоводи

4

Організувати зустріч учнів з представниками правоохоронних органів.

Протягом місяця

Муска С.В.

Скраль Г.В.

Грудень

1

Провести бесіди до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Організувати зустріч з лікарем.

01.12

Класоводи

2

Відзначення Дня Збройних сил України.

06.12

Вихователь ГПД

3

Організація роботи майстерень Діда Мороза по виготовленню ялинкових прикрас.

Протягом місяця

Муска С.В.

Вихователь ГПД

4

Свято Миколая

19.12

Вихователь ГПД

5

Аналіз відвідування школи учнями, які схильні до правопорушень та їх зайнятість в позаурочний час.

До 27.12

Муска С.В.

6

Організація і проведення новорічних свят.

До 28.12

Класоводи

7

Спланувати роботу школи на зимові канікули.

До 29.12

Класоводи

Муска С.В.

Січень

1

Конкурс колядок та вертепів.

До 20.01

Муска С.В.

Вихователь ГПД

2

Відзначення Дня Соборності України.

23.01

Класоводи

3

Провести класні батьківські збори.

До 30.01

Класоводи

Лютий

1

Організувати святкування Дня Валентина.

14.02

Класоводи

2

Сторінками народного календаря, Стрітення

17.02

Вихователь ГПД

3

Відзначення Міжнародного дня Рідної мови у школі.

20.02

Муска С.В.

Скраль Г.В.

4

Організувати святкування Дня захисника Вітчизни «Козацькі розваги».

23.02

Вихователь ГПД

Березень

1

Організувати привітання жінок з Міжнародним жіночим днем. Провести виховні заходи. Ранок «8 Березня – День жінок».

06.03

Класоводи

Вихователь ГПД

2

Шевченкові дні.

З 04.03 по 08.03

Класоводи

3

Спланувати виховну роботу школи на весняні канікули.

До 22.03

Муска С.В. Класоводи

4

Провести шкільний огляд художньої самодіяльності.

До 31.03

Класоводи

Вихователь ГПД

Квітень

1

Організувати святкування Дня сміху.

02.04

Скраль Г.В.

2

Відзначення Міжнародного дня дитячої книги.

03.04

Вихователь ГПД

3

Місячник пожежної безпеки.

За окремим планом

Класоводи

4

Організувати і провести заходи до Всесвітнього дня здоров’я.

10.04

Класоводи

Травень

1

Організувати привітання ветеранів Великої вітчизняної війни з Днем Перемоги.

08.05

Класоводи

2

Святковий концерт до Дня Матері.

12.05

Вихователь ГПД

3

Організація свята «День Європи»

20.05

Класоводи

4

Відзначення Дня слов’янської писемності й культури.

22.05

Класоводи

5

Свято останнього дзвоника.

29.05

Муска С.В.

Червень

1

Участь у заходах до Міжнародного захисту дітей.

01.06

Вихователь ГПД

2

Організація літнього оздоровлення дітей.

До 05.06

Муска С.В.

3

Провести заходи до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

02.06

Класоводи

4

Організація випускного ранку.

За окремим планом.

Муска С.В.

 

 

VI. Зміцнення і раціональне використання

навчально-матеріальної бази школи

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1

Провести огляд готовності школи та класних приміщень до нового навчального року.

До 01.09

Муска С.В.

 

2

Закріпити площу школи до прибирання за техпрацівниками.

До 01.09

Муска С.В.

Гайдук Л.І.

 

3

Розподілити площу подвір’я для прибирання за сторожем та прибиральницею.

До 12.09

Муска С.В.Куртинець В.В

4

Організувати конкурс «Живи, книго!»

До 19.09

Муска С.В.Класоводи

5

Підготувати комплекс заходів з підготовки до зимового періоду.

До 30.09

Класоводи

Жовтень

1

Перевірити газовий лічильник, котел. Готовність школи до опалювального сезону.

03.10

Куртиинець В.В.

2

Аналіз проходження конкурсу «Живи, книго».

До 17.10

Муска С.В.

3

Підготовка класів до роботи в зимовий період

До 28.10

Муска С.В.

Листопад

1

Провести аналіз ефективності використання енергоносіїв.

До 07.11

Муска С.В.

2

Перевірити стан протипожежної безпеки та усунути виявлені недоліки.

До 21.11

Муска С.В.

3

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей.

До 28.11

Муска С.В.

Грудень

1

Забезпечити проведення Новорічних свят протипожежними засобами.

До 19.12

Муска С.В.

2

Проаналізувати стан охорони праці в школі.

До 26.12

Муска С.В.

Січень

1

Перевірити дотримання техпрацівниками школи санітарно-гігієнічного режиму.

До 16.01

Муска С.В.

2

Організувати й провести поточний ремонт шкільного майна.

До 23.01

Муска С.В.

Лютий

1

Перевірити стан збереження підручників.

До 28.02

Муска С.В.

2

Планування та підготовка до ремонту школи.

До 28.02

Муска С.В.

Березень

1

Провести поточний ремонт меблів та обладнання.

До 06.03

Муска С.В.

2

Трудовий десант «Школа наш рідний дім – наведемо порядок в нім».

До 20.03

Класоводи

Квітень

1

Генеральне прибирання шкільної території.

До 20.03

Класоводи

Техпрацівники

2

Скласти план ремонтних робіт в школі на період літніх канікул.

До 25.04

Муска С.В.

Травень

1

Провести засідання батьківського комітету з питання надання допомоги школі в проведенні ремонту.

До 20.05

Муска С.В.

2

Генеральне прибирання шкільного подвір’я, класів.

До 24.05

Класоводи

Техпрацівники

3

Перевірка стану збереження підручників, їхнє відновлення.

До 25.05

Муска С.В.

Червень

1

Приступити до проведення ремонту.

09.06

Класоводи

 

___________________________________________________

Завантажити документ: План-роботи-школи-2

Залишити відповідь